Grupp inimesi, kes seisavad ja istuvad ringis koos jookidega. Gardena ClickUp Torch on esiplaanil.

Autoriõigus

Kogu selle veebilehe sisu, eeskätt selle tekstiosa, graafika, fotod ja pildid, on üldiselt autoriõiguse seadusega kaitstud. Veebilehe sisu kasutamise soovi korral võtke ühendust lehe omanikuga. Vajadusel annavad nad kontakti autori või omanikuga.