Kaasa garaaž

Ostes GARDENA robotniiduki saad kingituseks kaasa garaaži

GARDENA robotniidukile SILENO Life ja City kingituseks kaasa garaaž. Kehtib kuni kaupa jätkub või 10.06.2024 - 31.08.2024.

*Ei rakendu GARDENA Minimo mudelitele.

Kampaania täielikud tingimused leiate allpool.

Vaadake uusimaid GARDENA robotniidukeid

ProductIds:

  • 967647008
  • 970739108
  • 970450608
  • 970571708
  • 967647205
  • 967845108
  • 967845207

„Garaaži komplektis“ kampaanias osalemise reeglid

1 ÜLDINE

Käesolevad reeglid määravad kindlaks Gardena robotmuruniidukite kampaanias „Garaaž komplektis‚ (edaspidi ‘kampaania“) osalemise tingimused. „Garaaž komplektis“ tähendab Gardena robotniidukit ostva ostja (nagu allpool määratletud) õigust osta „Garaaž“ soodushinnaga.

1.1. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, kes on ostukuupäeval vanemad kui 18-aastased ja kes elavad Eesti Vabariigis (edaspidi „ostja“). Kampaanias ei tohi osaleda hulgimüüjad ja jaemüüjad, kes müüvad kampaaniatooteid, samuti nende töötajad ja/või töötajate pereliikmed.

1.2. Üks leibkond võib osta kuni kaks (2) kampaaniatoodet, et osaleda kampaanias, kusjuures mõiste „leibkond“ tähendab ühte või mitut isikut, kes elavad koos samal aadressil. Iga ostutõendi võib esitada ainult üks kord.

1.3. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida kaupleja kinkekaartide, lisatasude, soodustuste või kampaaniatega.

 

2 KAMPAANIA TEOSTAMINE

2.1. Kampaania hõlmab kõiki Gardena robotniidukid, st muruniidukid nr. 970550508, 967845207, 967845108, 970453508, 970450608, 967647205, 967647008, 970573208, 970573108, 970550408, 970571908, 970571708, 970550308, 970739108, 967845608, 967845508, 967845708, 967647308, 970450708, 967845208, 967845308, 967647208, 967799208, 967646808, 970571708, 970739108, 967647008, 970450608 (edaspidi „ kampaaniatoode ('d)).

2.2. Kampaania kehtib kõikidele kampaaniatoodetele, mida osalevad ostjad ostavad ajavahemikul 10.06.2024 kuni 31.08.2024 (edaspidi „ostu aeg“) kõigis kampaanias osalevates Eesti Vabariigi volitatud müüjates ja kampaaniaperioodi jooksul annab õiguse osta Garaaži spetsiaalse „ Garaaži komplektis“  kampaaniahinnaga.

2.3. Kampaania „Garaaž komplektis“ kehtib ainult seni, kuni GARDENA garaažide laovarud kestavad. Niikaua kui varud kestavad, annab OÜ Husqvarna Eesti OÜ osalemisõiguslikele isikutele vastavalt käesolevatele osalemistingimustele õiguse osta garaaž kampaania erihinnaga „ Garaaž komplektis “, tingimusel, et nad on ostnud kampaaniaperioodi jooksul volitatud edasimüüja/müüja juures ühe või mitu punktis 2.1. loetletud UUT kampaaniatoodet vastavalt kampaaniatingimustele.

 

3 ERANDID KAMPAANIAST

3.1 Kliendid ei saa kampaanias osaleda, kui nad esitavad ebatäpseid isikuandmeid ja/või püüavad selles kampaanias osaleda mitmel korral, näiteks vastavalt käesolevatele tingimustele.

3.2 Juhul, kui on olemas põhjus, mis välistab kampaanias osalemise ja selline põhjus tuvastatakse pärast erilise ostuhinna andmist, on Husqvarna Eesti OÜ-l õigus nõuda tagasi antud hinnasoodustuse väärtuse.
 

4 ANDMEKAITSE

4.1 Ostja lubab Husqvarna Eesti OÜ kasutada vabatahtlikult esitatud isikuandmeid üksnes kampaania läbiviimise eesmärgil ja kooskõlas Husqvarna Eesti OÜ andmekaitsealaste suuniste ja kehtivate määrustega. Edasimüüjad, kellele ostja esitab oma isikuandmed, on volitatud ainult isikuandmete lepinguliseks töötlemiseks, samas kui andmete vastutav töötleja on Husqvarna Eesti OÜ. Husqvarna Eesti OÜ ei edasta andmeid kolmandatele isikutele ja säilitab neid maksimaalselt kaksteist (12) kuud.

 

5 MUU

5.1. Põhjendatud põhjustel võib Husqvarna Eesti OÜ omal äranägemisel avaldada avaliku teate, mis avaldatakse volitatud kampaanias osalevates müüja kauplustes ja samal ajal avaldada veebilehel www.gardena.ee, lõpetada kampaania või muuta selle reegleid. Muudatus jõustub alates avaldamise kuupäevast.

5.2 Käesolevate reeglite suhtes kohaldatakse Eesti seadusi. Edasised vaidlused lahendatakse kohtus.

5.3 Husqvarna Eesti OÜ direktor või tema määratud isik vastutab käesolevate eeskirjade tõlgendamise eest.

5.4 Käesolevad reeglid avaldatakse veebilehel www.gardena.ee kogu kampaania ajal ja vähemalt 30 päeva pärast selle lõppu. Tagastatud toodetega seotud dokumentatsiooni säilitab Husqvarna Eesti OÜ vastavalt kehtivatele maksu- ja raamatupidamiseeskirjadele, mis kehtivad selle suhtes.

Pärast eespool nimetatud tähtaegade möödumist hävitatakse dokumendid vastavalt Husqvarna Eesti OÜ dokumentide käitlemise eeskirjadele.

 

10. juuni 2024

 

Husqvarna Eesti OÜ

Valdeku 132, 11216, Estonia

Telefon: +372 66 50 005

Volitatud edasimüüjate nimekiri ja ostukohad

 

EHITUS- JA AIANDUSKESKUSED 

Ettevõte

K-RAUTA

BAUHOF

DECORA

ESPAK

GARDEST

VEEBIKAUPLUSED 

Ettevõte

KRS TRADE OÜ

AIA- JA METSATEHNIKA KAUPLUSED 

(HUSQVARNA EDASIMÜÜJAD) 

Ettevõte

TANNI-VAKOMA OÜ